Potrebujete poradiť? 0940 052 867 Po - Pia 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodná stránka Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

obchodnej spoločnosti K + L NET s. r. o. pre internetový obchod umiestnený na adrese https://www.agatinsvet.sk/.
 
Reklamačný poriadok je určený IBA PRE ZÁKAZNÍKA SPOTREBITEĽA a tvorí nedeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“).

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:
Telefonicky: 0940 052 867 (v pracovných dňoch v čase 9:00 – 15:00) (ďalej len „telefónny kontakt“)
E-mailom: reklamacie@agatinsvet.sk (ďalej len „e-mailový kontakt“)

Kam doručiť tovar pri reklamácii?
Tovar nám môžete zaslať na adresu nášho skladu:  
Toužimská 889/E4, 199 00 Praha 18; (ďalej len „adresa skladu“)
prípadne zaniesť osobne do našej predajne, ktorú nájdete tu:
https://www.agatinsvet.sk/kontakty/ (ďalej len „adresa predajne“)
Spravidla je to najrýchlejší spôsob vybavenia vrátenia tovaru alebo reklamácie.
 

1. AKO BY MAL NÁŠ TOVAR VYZERAŤ PRI PREVZATÍ 

1.1. Aké má mať náš tovar vlastnosti v okamžiku jeho prevzatia? Zodpovedáme vám za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä zodpovedáme za to, že v dobe, kedy tovar prevezmete:
1.1.1. má tovar vlastnosti, ktoré sme si dohodli, ktoré sme my, alebo výrobca popísali (aj v reklame) alebo ktoré ste očakávali s ohľadom na povahu tovaru,
1.1.2. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie uvádzame alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
1.1.3. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohode strán a/alebo vzorke či predlohe (pokiaľ sme z nich vychádzali pri objednávke),
1.1.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
1.1.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 
1.2. Domnienka, že je tovar chybný. Pokiaľ sa chyba prejaví v priebehu 12 mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, pokiaľ nepreukážeme opak.
 

2. V AKÝCH SITUÁCIÁCH NEBUDE VAŠA REKLAMÁCIA UZNANÁ 

2.1. Za aké chyby nezodpovedáme? Nezodpovedáme vám za chyby v týchto prípadoch: 
2.1.1. chybu, ktorú mal tovar v dobe prevzatia a pre takú chybu bola dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
2.1.2. chyba vznikla na tovare opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru,
2.1.3. chyba je spôsobená vami a vznikla nesprávnym skladovaním, nesprávnou údržbou, vaším zásahom či mechanickým poškodením, to všetko v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, inými vplyvmi prostredia a je takto priamo nami alebo výrobcom určené (spravidla na príbalovom letáku/etikete tovaru) alebo to vyplýva z právnych predpisov,
2.1.4. chybu pri tovare, ktorý bol zákazníkom upravený a ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
2.1.5. používaním tovaru v nevhodných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené, alebo vyplýva z právnych predpisov,
2.1.6. chyba vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo náš vplyv (napr. živelná udalosť).
 

3. NA ČO SI DÁVAŤ POZOR PRI PREVZATÍ TOVARU?

3.1. Prekontrolujte obsah nášho balíčka. Pri prevzatí tovaru ho skontrolujte a presvedčte sa o jeho vlastnostiach (najmä či ste prijali správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo obsahovať má). 

3.2. Kedy nebudete môcť tovar reklamovať. Neprislúchajú vám práva z chybného plnenia, pokiaľ ide o chybu, ktorú:
3.2.1. ste museli s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení kúpnej zmluvy, alebo
3.2.2. pokiaľ ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar má chybu, alebo
3.2.3. pokiaľ ste chybu sami spôsobili.
 

4. BOL TOVAR POŠKODENÝ POČAS PREPRAVY?

4.1. Kontrola obalu pred prevzatím tovaru od prepravcu. Pri prevzatí zásielky od doručovateľa skontrolujte neporušenosť obalu. Prevzatím zásielky potvrdzujete, že ste zásielku prevzali bez zjavných chýb. Pokiaľ je obal poškodený, oznámte to priamo prepravcovi a spíšte zápis o škode. Zásielku si ponechá doručovateľ. Ide o najjednoduchší spôsob vybavenia reklamácie poškodenej zásielky, zásielka nám bude prepravcom obratom vrátená a vám bude zaslaná zásielka nová.

4.2. Zistíte, že bol tovar poškodený až po rozbalení balíčka. Ako postupovať? Informujte nás ihneď po prevzatí a zistení chyby, najneskôr do 2 dní od prevzatia zásielky. Ideálne prostredníctvom služby Retino, ktorá je dostupná tu. Služba Retino vám uľahčí komunikáciu s nami a urýchli vybavenie vašej požiadavky. Zvoľte v tomto prípade tlačidlo pri „Reklamácie”. Uveďte v ňom číslo objednávky, e-mail, z ktorého ste tovar objednávali a vyberte zo zoznamu objednaného tovaru poškodený tovar, ktorý zahrniete do reklamácie. 

4.3. Kedy už nebudeme môcť uplatňovať reklamáciu prepravy? Prosím vezmite na vedomie, že pokiaľ reklamáciu oznámite tretí (3.) a nasledujúci deň od prevzatia zásielky, nebude s veľkou pravdepodobnosťou taká reklamácia uznaná prepravcom. V dôsledku vašej neskorej reklamácie poškodenej zásielky nám môže vzniknúť škoda (poškodená zásielka nebude preplatená prepravcom pre vašu neskorú reklamáciu), takto vzniknutú škodu sme oprávnení po vás vymáhať. Zásielku uchovajte a urobte jej fotodokumentáciu (aby bolo zreteľne vidieť poškodený tovar, obal, výplň). 

4.4. Aký bude postup, až nám všetko oznámite? Po uplatnení reklamácie poškodenej zásielky dostanete potvrdenie na váš e-mail. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom služby Retino, ktorá je dostupná tu, cez ktorú je potom dohodnutý ďalší postup reklamácie. Môžete nás ale kedykoľvek kontaktovať aj prostredníctvom telefónneho kontaktu, alebo e-mailového kontaktu, aby ste si overili, aký je stav vašej reklamácie.
 

5. POKIAĽ VÁM PRIŠLO NIEČO INÉ, NEŽ STE SI U NÁS OBJEDNALI, AKO POSTUPOVAŤ? 

5.1. Ako postupovať a čo od vás budeme potrebovať vedieť? V prípade, že ste dostali zle zaslaný tovar, nesprávne množstvo či iné farebné vyhotovenie, prípadne úplne iný tovar, ktorý ste si neobjednali a pod., kontaktujte nás najlepšie prostredníctvom služby Retino, ktorá je dostupná tu. Služba Retino vám uľahčí komunikáciu s nami a urýchli vybavenie vašej požiadavky. Zvoľte v tomto prípade tlačidlo „Vrátiť objednávku”. Napíšte nám číslo objednávky, e-mail, z ktorého ste tovar objednávali a vyberte zo zoznamu objednaného tovaru zle zaslaný tovar, ktorý chcete vrátiť a vyberte niektorý z ponúkaných dôvodov pre vrátenie tovaru alebo popíšte vzniknutú chybu vlastnými slovami. Snažíme sa predchádzať takým chybám, starostlivo kontrolujeme odoslaný tovar, ale ani my nie sme úplne neomylní. Za vzniknuté nezrovnalosti v objednávke sa vopred ospravedlňujeme a urobíme všetko pre to, aby proces reklamácie bol pre vás čo najpohodlnejší a z našej strany čo možno najrýchlejší.

5.2. Čo bude nasledovať? Po vyplnení a odoslaní reklamácie nesprávne dodanej zásielky dostanete potvrdenie na váš e-mail. My všetko čo najrýchlejšie skontrolujeme a budeme vás kontaktovať, aby sme dohodli ďalší postup. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom služby Retino, ktorá je dostupná tu, telefonicky nás kontaktovať prostredníctvom telefónneho kontaktu, alebo e-mailového kontaktu, aby ste si overili, že už prebieha vybavovanie vašej požiadavky.
 

6. ZISTENIE CHYBY TOVARU V DOBE 14 DNÍ OD JEHO PREVZATIA

6.1. Zistím chybu tovaru v dobe 14 dní od jeho prevzatia. Pokiaľ zistíte chybu dodaného tovaru v lehote 14 dní od jeho prevzatia, kontaktujte nás najlepšie prostredníctvom služby Retino, ktorá je dostupná tu. Služba Retino vám uľahčí komunikáciu s nami a urýchli vybavenie vašej požiadavky. Zvoľte v tomto prípade tlačidlo pri „Reklamácie“. Uveďte v ňom číslo objednávky, e-mail, z ktorého ste tovar objednávali a vyberte zo zoznamu objednaného tovaru poškodený tovar, ktorý zahrniete do reklamácie.

6.2. Reklamácia nie je to isté, čo právo na odstúpenie. V lehote 14 dní od prevzatia tovaru vám garantujeme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo tovar vymeniť za iný. Tovar je ale v takom prípade nutné vrátiť späť nepoškodený, prípadne v zapečatenom či hygienickom obale. Inak zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru a/alebo hrozí, že vám právo na odstúpenie nevznikne. Pokiaľ ste tovar už rozbalili a pri jednom z prvých použití zistili chybu, odporúčame ako najvhodnejší postup tovar reklamovať. 

6.3. Čo bude nasledovať? Po uplatnení reklamácie dostanete potvrdenie na váš e-mail. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom služby Retino, ktorá je dostupná tu, cez ktorú je potom dohodnutý ďalší postup reklamácie. Môžete nás ale kedykoľvek telefonicky kontaktovať alebo zaslať otázku na našu e-mailovú adresu, aby ste si overili, aký je stav vašej reklamácie.
 

7. ZISTENIE CHYBY TOVARU V DOBE 24 MESIACOV OD JEHO PREVZATIA

7.1. Kedy reklamovať chybný tovar. Chyby tovaru ste povinní nám vytknúť (reklamovať ho) bez zbytočného odkladu potom, čo sa chyba objavila. V opačnom prípade by vám súdom nebolo priznané právo z chybného plnenia. 

7.2. Ste oprávnení vytknúť chybu, ktorá sa pri spotrebnom tovare vyskytne, v dobe 24 mesiacov od prevzatia tohto tovaru. Toto sa neuplatní pri tovare, pri ktorom je na obale, etikete, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú možno tovar použiť. Tu sa použijú ustanovenia o záruke za akosť (zmluvná záruka).

7.3. Čo sa bude diať po uplynutí 24 mesiacov? Po márnom uplynutí tejto lehoty (24 mesiacov) chyby tovaru vytýkať nemožno. Pokiaľ je to pri danom tovaru možné, táto lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli tovar používať, pretože bol v procese oprávnenej reklamácie. Aj keď sa snažíme vybaviť reklamáciu vždy k vašej spokojnosti, s niektorými výrobkami je potrebné zaobchádzať podľa pokynov uvedených na obale/etikete/v príbalovej informácii – v opačnom prípade sa poškodia. Aj keď ešte v týchto prípadoch neuplynula doba 24 mesiacov nemôžeme vašu reklamáciu uznať (bod 2.1.3. alebo bod 2.1.5. tohto reklamačného poriadku). 

7.4. Zmluvná záruka. Pokiaľ bola pri danom tovare garantovaná dobrovoľná zmluvná záruka dlhšia než 24 mesiacov od prevzatia tovaru, budete môcť vytknúť chyby tovaru po túto dobu. Doba sa predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli tovar používať, pretože bol v procese oprávnenej reklamácie. 

7.5. Čo mám urobiť pre vytknutie chyby tovaru? Za účelom vytknutia chýb tovaru nás kontaktujte najlepšie prostredníctvom služby Retino, ktorá je dostupná tu. Služba Retino vám uľahčí komunikáciu s nami a urýchli vybavenie vašej požiadavky. Zvoľte v tomto prípade tlačidlo pri „Reklamácie”. Uveďte v ňom číslo objednávky, e-mail, z ktorého ste tovar objednávali a vyberte zo zoznamu objednaného tovaru chybný tovar, ktorý zahrniete do reklamácie. Popíšte chybu vlastnými slovami, môžete pripojiť fotodokumentáciu. Uveďte, prosím, aj vami preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (zvolený spôsob vybavenia reklamácie nie ste oprávnení zmeniť bez nášho predchádzajúceho súhlasu).

7.6. Potvrdíme prijatie reklamácie. Po vytknutí chyby tovaru od nás dostanete na váš e-mail potvrdenie o prijatí reklamácie. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy od vás dostaneme údaje o uplatnení reklamácie tovaru. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom služby Retino, ktorá je dostupná tu, cez ktorú je potom dohodnutý ďalší postup reklamácie. Môžete nás ale kedykoľvek kontaktovať aj prostredníctvom telefónneho kontaktu, alebo e-mailového kontaktu, aby ste si overili, aký je stav vašej reklamácie.

7.7. Kde môžem tovar reklamovať? Reklamovať tovar môžete osobne u nás v predajniach (viď adresy predajní), elektronickou poštou na adrese e-mailového kontaktu, prostredníctvom služby Retino, ktorá je dostupná tu alebo zaslaním na adresu nášho skladu uvedenú vyššie. Pred odoslaním reklamovaného tovaru nás najprv kontaktujte e-mailom alebo telefonicky na 0940 052 867.

7.8. Dodanie reklamovaného tovaru späť predávajúcemu. Tovar musí byť vrátený kompletný, nepoškodený (s výnimkou reklamovanej chyby), ideálne v pôvodnom nepoškodenom obale, tak aby sme mohli dodržať zásady správneho hygienického postupu. 

7.9. Kto nesie náklady na dopravu reklamovaného tovaru?
Pokiaľ požadujete odstránenie chyby (oprava alebo dodanie nového tovaru alebo jeho časti) nesieme náklady na dopravu reklamovaného tovaru späť k nám my. Po predchádzajúcej dohode s vami zaistíme dopravu reklamovaného tovaru k nám, a to buď zaslaním štítku pre vrátenie tovaru alebo zaistením nami dohodnutého dopravcu – to všetko zvládneme sprocesovať v službe Retino, ktorá je dostupná tu. Prosím vezmite na vedomie, že reklamovaný tovar zaslaný na dobierku a/alebo iným spôsobom na naše náklady, nebude z našej strany prebraný a bude vám vrátený späť na vaše náklady. 

7.10. Potvrdenie. Po prijatí reklamovaného tovaru vám bude zaslané potvrdenie o prijatí zásielky s reklamovaným tovarom a jej obsahu na vami určenú e-mailovú adresu.  
 

8. AKO RÝCHLO BUDE VAŠA REKLAMÁCIA VYBAVENÁ

8.1. Kedy bude uzatvorený reklamačný proces? Občiansky zákonník nám na vybavenie reklamácie dáva lehotu 30 dní od vytknutia chyby. V tejto lehote najneskôr býva z našej strany reklamačný proces uzatvorený.

8.2. Posúdenie chyby. Spravidla však do 3 pracovných dní po doručení potrebnej dokumentácie (fotografie a ďalšie nevyhnutné údaje na posúdenie chyby tovaru) či doručení reklamovaného tovaru späť k nám je vykonané bezodkladne posúdenie chyby a ozveme s predbežným názorom zákazníkovi – najčastejšie e-mailom. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu chyby (napr. bude z našej strany nutné, aby sme požiadali o súčinnosť nášho dodávateľa či výrobcu). 

8.3. Pokiaľ je tovar chybný. V prípade, že bol reklamovaný tovar označený za chybný, je reklamačný proces uzatvorený najneskôr v lehote 30 dní od vytknutia chyby. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Sme povinní si od vás vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej lehote.

8.4. Pokiaľ nie je tovar označený za chybný. V prípade, že tovar nebol označený ako chybný, budete o zamietnutí reklamácie informovaní. Dohodneme sa na ďalšom postupe.


9. AKÝ ZVOLIŤ SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

9.1. Čo ovplyvní moje možnosti. Budete mať právo žiadať odstrániť vzniknutú chybu. Podľa svojej voľby môžete vybrať:
9.1.1. opravu veci;
9.1.2. dodanie novej veci; alebo
9.1.3. dodanie chýbajúcej časti.

Z vašej strany by to nemala byť neprimeraná požiadavka. Pokiaľ bude pre nás oprava veci predstavovať značné komplikácie alebo to nebude primeraná požiadavka s ohľadom na hodnotu veci a význam chyby, oznámime vám to. Rovnako tak budeme postupovať pokiaľ vyhodnotíme vašu požiadavku dodania novej veci ako neprimeranú vzhľadom k chybe tovaru alebo hodnote tovaru. 

9.2. Pokiaľ pôjde o podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Pokiaľ chyba bude predstavovať podstatné porušenie kúpnej zmluvy, budete mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru

9.3. Kedy bude možné žiadať vrátenie kúpnej ceny? V niektorých situáciách bude možné odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny. Nebude to možné v situácii, kedy chyba tovaru nebude významná. Aké budú situácie, kedy môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny:
9.3.1. odmietneme odstrániť chybu tovaru alebo sme túto chybu neopravili v primeranej lehote;
9.3.2. z nášho vyhlásenia alebo z inej okolnosti bude zjavné, že chyba nebude odstránená v primeranej dobe alebo bez značných komplikácií pre kupujúceho;
9.3.3. chyba tovaru sa prejaví opakovane; alebo
9.3.4. ide o podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

9.4. Kedy ďalej bude možné žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru? V niektorých situáciách budete môcť ďalej žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nebude to možné v situácii, kedy chyba tovaru nebude významná. Aké budú situácie, kedy môžete žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny? 
9.4.1. odmietneme odstrániť chybu tovaru alebo sme túto chybu neopravili v primeranej lehote;
9.4.2. z nášho vyhlásenia alebo z inej okolnosti bude zjavné, že chyba nebude odstránená v primeranej dobe alebo bez značných komplikácií pre kupujúceho;
9.4.3. chyba tovaru sa prejaví opakovane; alebo
9.4.4. ide o podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

9.5. Vy nám oznámite spôsob vybavenia reklamácie. Pokiaľ nie, opýtame sa vás. Máte povinnosť nám oznámiť, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, a to pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôžete zmeniť bez nášho súhlasu; to neplatí v prípade, že budete žiadať opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. 

9.6. Vrátenie pôvodného tovaru. Pri vybavení reklamácie dodaním nového tovaru ste nám povinní vrátiť tovar pôvodne dodaný (ak sa nedohodneme inak).
 

10. UKONČENIE REKLAMÁCIE

10.1. Pokiaľ ste reklamovali tovar osobne na našej predajni. Po vybavení uplatnenej reklamácie budete vyrozumení o ukončení reklamácie, a to telefonicky, prostredníctvom SMS, alebo e-mailom a budete vyzvaní prevziať reklamovaný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa kedy ste boli o jej vybavení informovaní. Pokiaľ si budete priať zaslať tovar po reklamácii k vám domov, zaistíme to na naše náklady. Prípadne vám odôvodníme zamietnutie reklamácie. 

10.2. Pokiaľ ste nám tovar k reklamácii poslali. Pokiaľ nám bol reklamovaný tovar zaslaný na reklamáciu dopravcom, bude po jej vybavení automaticky zaslaný na vašu adresu, ktorú ste nám oznámili. Prípadne odôvodníme zamietnutie reklamácie. 

10.3. Pokiaľ vraciame kúpnu cenu. V prípade, že reklamácia je uznaná ako oprávnená a vy oprávnene požadujete ako spôsob vybavenia reklamácie vrátenie kúpnej ceny, zašleme vám bezhotovostne zaplatenú kúpnu cenu späť na bankový účet, ktorý nám oznámite, a to bez zbytočného odkladu. 

10.4. Prevzatie reklamovaného tovaru. Máte povinnosť prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ste boli o vybavení reklamácie vyrozumený. Po uplynutí tejto lehoty sme oprávnení účtovať poplatok za uskladnenie tovaru. Denný poplatok za uskladnenie tovaru je účtovaný vo výške 1 euro.

10.5. Predaj nevyzdvihnutého tovaru. Pokiaľ si nevyzdvihnete tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, kedy ste boli o vybavení informovaní, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

10.6. Povinnosť pri prevzatí reklamovaného tovaru. Máte ďalej povinnosť pri prevzatí skontrolovať kompletnosť reklamovaného tovaru, najmä že zásielka s tovarom obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prihliadané.
 

11. ZÁVEREČNÁ ČASŤ

11.1. Práva vyplývajúce zo zákona. Práva zákazníka vyplývajúce zo zákona nie sú týmto reklamačným poriadkom dotknuté.

11.2. Platnosť. Tento reklamačný poriadok (určený iba spotrebiteľom) je platný od 1. 12. 2023 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.