Potrebujete poradiť? 0940 052 867 Po - Pia 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodná stránka Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

spoločnosti K + L NET s. r. o., sídlo: Václavkova 364/22, Dejvice, 160 00 Praha 6 (ďalej len „adresa sídla“), IČO: 27886867, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 124253 (ďalej len “my” alebo “prevádzkovateľ”).

Ochranu osobných údajov neberieme na ľahkú váhu. V týchto zásadách sa dozviete, za akým účelom, z akého dôvodu a akým spôsobom vaše Osobné údaje spracúvame. Nájdete tiež informácie o tom, aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracúvania vašich Osobných údajov, prosím, kontaktujte nás:

- na e-mail info@agatinsvet.sk alebo
- poštou na adrese sídla Václavkova 364/22, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Niektoré Osobné údaje potrebujeme na uzatvorenie a plnenie Zmluvy, niektoré Osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu. Pri niektorých Osobných údajoch nám ich spracúvanie prikazuje zákon (napríklad vedenie účtovníctva). V niektorých prípadoch používame Sprostredkovateľov, ktorí môžu mať prístup k vašim Osobným údajom. Ide napríklad o účtovné spoločnosti alebo marketingových špecialistov. V prípade, kedy to bude nutné, si od vás pre spracúvanie osobných údajov vyžiadame súhlas.

Kedy sme prevádzkovateľom? Vo vzťahu k Používateľom sme prevádzkovateľom Osobných údajov. Prehľad spracúvaných Osobných údajov vrátane dôvodov pre ich spracúvanie nájdete nižšie. Pokiaľ by bolo čokoľvek nejasné, neváhajte sa nám ozvať na e-mail info@agatinsvet.sk.

Aby bol text prehľadnejší, zjednodušíme vám čítanie niekoľkými pojmami, ktoré v týchto Zásadách spracúvania osobných údajov používame:
 

Webové stránky

alebo tiež len Web sú webové stránky e-shopu na adrese https://www.agatinsvet.sk/, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ;

GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679;

Osobné údaje

akékoľvek informácie o Používateľovi, na základe ktorých ho možno priamo či nepriamo identifikovať;

Používateľ/vy

fyzická osoba, ku ktorej sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde o zákazníka alebo o potenciálneho zákazníka, prípadne používateľa našich Webových stránok, označovaný tiež ako „Vy“;

Sprostredkovateľ

využívame iné subjekty, ktoré spracúvajú Osobné údaje na základe zmluvy alebo iného poverenia pre prevádzkovateľa;

Spracúvanie Osobných údajov

je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, ktorá je vykonávaná pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nazretie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie;

Zvláštne kategórie Osobných údajov

údaje, ktoré chápeme ako tie, ktoré sú citlivejšie. Týkajú sa napríklad toho, aký je váš etnický pôvod, aká je vaša sexuálna orientácia, či ste v odboroch alebo ako ste na tom zdravotne a aká je vaša viera. Za zvláštnu kategóriu údajov sú považované aj genetické a biometrické údaje, pokiaľ sú spracúvané za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby.
My tieto Osobné údaje nespracúvame.

 

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME A AKO?

Ako spracúvame vaše osobné údaje? Vaše Osobné údaje spracúvame iba v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu, pre ktorý boli údaje získané a pri ich spracúvaní dodržujeme bezpečnostné technické a organizačné pravidlá. Proces spracúvania Osobných údajov je automatizovaný, ale nevykonávame profilovanie. Konkrétne účely spracúvania údajov a kategórie osobných údajov, ktoré pre jednotlivé účely spracúvame sú rozpísané v nasledujúcej časti.

 • Meno a priezvisko, kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo)
 • Fakturačné údaje a bankové spojenie (údaje nevyhnutné na vedenie účtovníctva a realizáciu platieb)
 • Login k používateľskému účtu a správanie v používateľskom účte (najmä údaje vyplnené Používateľom v používateľskom účte, nákupnú históriu, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profilu)
 • Poznámka k objednávke a iné informácie, ktoré nám oznámite v rámci komunikácie s nami (najmä bude ísť o vaše otázky a odpovede na vaše otázky, komunikácia s vami)
 • Cookies a IP adresa, údaje o aktivitách (vrátane informácií o vašom zariadení alebo operačnom systéme)
 • Vami pridané komentáre k našim príspevkom na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, YouTube), ako aj meno (prezývka) vášho profilu na týchto sociálnych sieťach a vami verejne prístupné informácie na vašich profiloch

Zvláštne kategórie Osobných údajov. Žiadne Osobné údaje citlivej povahy o vás nespracúvame.
 

A. POUŽÍVATELIA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK

Pokiaľ navštívite naše Webové stránky, spracúvame vaše Osobné údaje pre účely uvedené v tejto tabuľke. V prípade záujmu sa môžete na Webových stránkach alebo cez e-mail prihlásiť na odber obchodných oznámení či obdobného propagačného materiálu, ktorý pripravujeme pre prípadných záujemcov o náš tovar. Na prihlásenie sa na odber obchodného oznámenia je nutné, aby ste nám s vaším súhlasom poskytli niektoré svoje osobné údaje na ich spracúvanie.
 
Prečo? Aké údaje? Ako? Ako dlho?
Návšteva Webových stránok.
Zaistenie základných funkcií našich Webových stránok, analytiky, zlepšovania našich služieb. Osobné údaje spracúvame tiež aby sme vám mohli zobrazovať relevantný obsah alebo našu reklamu na iných webových stránkach. Preferencie môžete nastaviť v cookie lište. Právnym titulom na spracúvanie Osobných údajov súhlas (analytika, marketingové cookies) alebo náš oprávnený záujem (nevyhnutné cookies).
Informácie o tom, kedy a ako navštívite a prezeráte si naše Webové stránky, môže ísť o: IP adresu, dátum a čas prístupu na našu Webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačný systém či nastavenie vášho jazyka, históriu vášho správania na Webových stránkach. Pokiaľ navštívite naše Webové stránky cez mobilný telefón, môžeme tiež spracúvať dáta o vašom telefóne. Cookies alebo iné technológie pre sledovanie správania Používateľa. Dĺžka spracúvania sa líši podľa jednotlivých druhov cookie. Niektoré spracúvajú údaje iba po dobu session (návštevy), niektoré po dobu dlhšiu. Viac informácií nájdete v Cookie Policy.
Komunikácia so zákazníckou podporou, žiadosti a sťažnosti.
Odoslaním otázky vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov za účelom vybavenia otázky.
Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail. Za účelom vybavenia otázky spracúvame Osobné údaje, ktoré sú na jeho vybavenie nevyhnutné. Komunikácia prebieha cez telefón, e-mail alebo priamo na našom Webe. Uzatvorené otázky sú pravidelne mazané, najneskôr však za 3,5 roka od položenia otázky.
Zasielanie obchodných oznámení (priamy marketing).
Vyslovili ste súhlas so zasielaním newsletterov. Pokiaľ nechcete newsletter dostávať, môžete sa odhlásiť v päte e-mailu.
Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail. Zasielame newsletter, v ktorom informujeme o našom tovare, službách a novinkách. Údaje sú spracúvané po dobu 2 rokov od posledného aktívneho prezretia newsletteru, pokiaľ sa neodhlásite skôr.B. ZÁKAZNÍCI

Pokiaľ si u nás vytvoríte používateľský účet, budeme vaše osobné údaje spracúvať v nevyhnutnom rozsahu za účelom vedenia používateľského účtu a vybavenia Objednávky. V prípade záujmu sa môžete na Webových stránkach alebo cez e-mail prihlásiť na odber obchodných oznámení či obdobného propagačného materiálu, ktorý pripravujeme pre existujúcich zákazníkov.
 
Prečo? Aké údaje? Ako? Ako dlho?
Návšteva Webových stránok.
Zaistenie základných funkcií našich Webových stránok, analytiky, zlepšovania našich služieb. Osobné údaje spracúvame tiež aby sme vám mohli zobrazovať relevantný obsah alebo našu reklamu na iných webových stránkach. Preferencie môžete nastaviť v cookie lište. Právnym titulom na spracúvanie Osobných údajov súhlas (analytika, marketingové cookies) alebo náš oprávnený záujem (nevyhnutné cookies).
Informácie o tom, kedy a ako navštívite a prezeráte si naše Webové stránky, môže ísť o: IP adresu, dátum a čas prístupu na našu Webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačný systém či nastavenie vášho jazyka, históriu vášho správania na Webových stránkach. Informácie o vašom správaní na Webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované. Pokiaľ navštívite naše Webové stránky cez mobilný telefón, môžeme tiež spracúvať dáta o vašom telefóne. Cookies alebo iné technológie pre sledovanie správania Používateľa. Dĺžka spracúvania sa líši podľa jednotlivých druhov cookie. Niektoré spracúvajú údaje iba po dobu session (návštevy), niektoré po dobu dlhšiu. Viac informácií nájdete v Cookie Policy.
Vybavenie Objednávky.
Aby ste mohli nakúpiť tovar na našom e-shope, je potrebné prejsť procesom Objednávky. Dokončením Objednávky je Zmluva medzi nami uzatvorená. Ide o plnenie Zmluvy.
V priebehu Objednávky zadávate vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, kontaktnú a doručovaciu adresu, fakturačné údaje, prípadne údaje do poznámky. Tieto údaje nám poskytnete pri vyplnení buď v rámci registrácie k používateľskému účtu alebo v priebehu Objednávky. Údaje sú spracúvané po dobu trvania Zmluvy, alebo do ich odovzdania a následne po dobu 4 rokov od skončenia Zmluvy.
Reklamácia. Za účelom vybavenia reklamácie budeme spracúvať niektoré osobné údaje, aby sme dodržali zákonnú povinnosť a tiež plnili uzatvorenú Zmluvu. Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaje o uzatvorenej Zmluve, doručení a nevyhnutné údaje o platbách.  Tieto Osobné údaje nám poskytujete v za účelom nákupu tovaru na našom e-shope, my Objednávku vybavíme a potom plníme zákonom alebo Zmluvou stanovenú povinnosť. Vaše Osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia.
Používateľský účet.
Pokiaľ si vytvoríte používateľský účet, budeme Vaše Osobné údaje spracúvať v nevyhnutnom rozsahu. Osobné údaje spracúvame na základe uzatvorenej Zmluvy.
Údaje vyplnené pri registrácii, najmä ide o váš e-mail a ďalšie kontaktné údaje (viď vyššie).
Rozsah spracúvania Osobných údajov sa môže líšiť v závislosti na tom, ktoré Osobné údaje vo svojom Používateľskom účte vyplníte.
Tieto údaje nám poskytnete pri zakladaní používateľského účtu. Vaše Osobné údaje pre tento účel spracúvame po dobu existencie používateľského účtu.
Komunikácia so zákazníckou podporou, žiadosti a sťažnosti.
Odoslaním otázky vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov za účelom vybavenia otázky, prípadne sú Osobné údaje spracúvané na základe uzatvorenej Zmluvy.
Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, číslo faktúry a používateľský účet. Komunikácia so zákazníckou podporou prebieha cez telefón, e-mail, cez Facebook alebo priamo na našom Webe. Uzatvorené otázky a sťažnosti sú pravidelne mazané, najneskôr však za 3,5 roku od otázky či vybavenia sťažnosti.
Priamy marketing, najmä zasielanie obchodných oznámení.
U našich zákazníkov môžeme newsletter zasielať na základe oprávneného záujmu na zlepšovanie a propagovanie nášho tovaru a služieb alebo tým, ktorí so zasielaním vyslovili súhlas.
Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail. Zasielame newsletter, v ktorom informujeme o našom tovare, službách a novinkách. Údaje sú spracúvané po dobu 2 rokov od posledného aktívneho prezretia newsletteru, pokiaľ sa neodhlásite skôr. Pokiaľ nechcete newsletter dostávať, môžete sa odhlásiť v päte e-mailu.
Organizujeme súťaže. Aby sme súťaž mohli vyhodnotiť, vyhlásiť a zverejniť víťaza na našich Webových stránkach a na sociálnych sieťach. Udeľujete súhlas na účasť na súťaži. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo iné údaje, ktoré môžu byť upresnené podmienkami súťaže. Dobrovoľne nám oznamujete Osobné údaje pri zapojení sa do súťaže na sociálnych sieťach alebo na našich Webových stránkach. Údaje sú spracúvané po dobu 2 rokov od posledného skončenia súťaže, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte skôr – alebo iná doba, pokiaľ je uvedená v podmienkach súťaže odlišne.
Hodnotenie spokojnosti. Máme oprávnený záujem na tom zistiť, či ste boli spokojní s našimi službami a tiež objednaným tovarom z nášho e-shopu. Meno, priezvisko, e-mail zákazníka a informácie o objednanom tovare. Pokiaľ s tým skôr nevyslovíte nesúhlas (napr. v rámci Objednávky), poskytneme niektoré Osobné údaje zákazníka tretej strane za účelom hodnotenia spokojnosti zákazníkov. Údaje spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia.
Účtovníctvo.
Na základe uzatvorenej Zmluvy nám uhradíte kúpnu cenu tovaru a dopravy. Vystavujeme vám účtové a daňové doklady, ktoré následne archivujeme a ďalej s nimi pracujeme pre potreby riadneho vedenia nášho účtovníctva a plnenia zákonných povinností.
Údaje na faktúre: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, či iná identifikácia Používateľa a podrobnosti o plnení podľa Objednávky. Údaje na daňovom doklade: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, či iná identifikácia Používateľa a podrobnosti o objednanom tovare. Po vyplnení platobných informácií v profile si tieto údaje uložíme, aby sme vytvorili faktúru. Plníme zákonnú povinnosť. Máme zo zákona povinnosť archivovať účtovné doklady a  účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov počínajúcich koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Máme tiež povinnosť uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou. Tiež máme povinnosť archivovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.
Dodržiavanie zákonných povinností.
V určitých prípadoch musíme spracúvať vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností stanovených zákonom.
Najmä môže ísť o meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačné údaje, či inú identifikáciu Používateľa.  Vaše Osobné údaje v tomto prípade spracúvame, aby sme dodržali platné právne predpisy (plnenie zákonnej povinnosti). Vaše Osobné údaje spracúvame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

 

C. UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Prečo? Aké údaje? Ako? Ako dlho?
Ponuka pracovných pozícií.
Na našich Webových stránkach sa v sekcii Kariéra môžete nájsť aktuálne voľné pracovné miesta.
Ide o údaje, ktoré nám poskytnete v zaslanom životopise. Meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne odkaz na sociálnu sieť, údaje o bývalom zamestnaní, vzdelaní, záujmy, schopnosti, certifikácie. Podívame sa na vami zaslané podklady, ktoré obsahujú Osobné údaje a na základe nich sa vám ozveme. Máme oprávnený záujem uchovať Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie po dobu 3 rokov. Dôvodom je možnosť, že pre vás neskôr budeme mať zaujímavú ponuku pracovnej pozície u nás.

 

2. KTO SÚ NAŠI SPROSTREDKOVATELIA?

Sprostredkovatelia. Používame iba preverených Sprostredkovateľov, s ktorými máme uzatvorenú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my vám. Údaje, ktoré môžu Sprostredkovatelia spracúvať, vrátane ich účelu a právneho titulu spracúvania sme uviedli vyššie. Podrobnosti o sprostredkovateľoch vám radi oznámime na vyžiadanie.

Prevádzka Webových stránok a ich zabezpečenie Shopsys, Luigi's box, Mailocator, Cookie-script
Bežná analýza návštevnosti Webových stránok Google Analytics
Vybavenie objednávky Shopsys, GoPay, Google Pay, Apple Pay, Packeta, GLS, DPD
Reklamácie Shopsys, Retino, PacketaGLS, DPD
Vybavenie otázok a komunikácia s nami  Smartsupp, Facebook, NetDirect, Active24
Účtovníctvo Promifin
Marketing Ecomail, Facebook, Instagram, YouTube, eHub, Sklik, Zboží.cz, Heureka, Criteo
Sociálne siete Facebook, Instagram, YouTube
Hodnotenie spokojnosti Heureka, NetDirect, Active24


Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme okrem našich Sprostredkovateľov odovzdať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.
 

3. AKÉ SME PRIJALI OPATRENIA NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Technické a organizačné opatrenia. Bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá, a preto sústavne pracujeme na tom, aby boli Vaše Osobné údaje chránené. Pri voľbe opatrení berieme do úvahy rozsah spracúvania, rizikovosť spracúvania alebo stav našej techniky.
 • pravidelne zálohujeme dáta; 
 • aktualizujeme antivírusové softvérové systémy; 
 • používame zabezpečený https protokol;
 • prístupové heslá do informačných systémov (kde budú Osobné údaje spracúvané) a oprávnenia k prístupu sú kontrolované na úrovni jednotlivcov. 
Organizačné opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať nasledujúce opatrenia:
 • Naši zamestnanci sú zaviazaní mlčanlivosťou;
 • Naši zamestnanci sú riadne preškolení a tiež ďalej pravidelne školení ohľadom GDPR a zoznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovných zariadeniach;
 • Prístupy do všetkých systémov vrátane informačného systému sú personalizované a kryté bezpečnými heslami.
 

4. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSŤ PODAŤ ŽIADOSŤ TÝKAJÚCU SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov sú vám zaručené nižšie popísané práva, ktoré môžete uplatniť:
 • na e-maile info@agatinsvet.sk alebo
 • poštou na adrese sídla Václavkova 364/22, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Ako rýchlo vybavíme vašu žiadosť? Odpovieme vám najneskôr do jedného mesiaca. Pokiaľ by poskytnutie informácií ohrozilo súkromie iných osôb, alebo by poskytnutie bolo neprimerané rizikám či nákladom na ich poskytnutie, je možné, že vám nebudeme môcť vyhovieť. Aby sme vašu žiadosť vybavili čo najskôr, je možné, že si od vás budeme potrebovať overiť vašu totožnosť. V prípade opakovanej žiadosti bude prevádzkovateľ oprávnený za kópiu Osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

Právo na prístup

Potvrdíme, či spracúvame vaše Osobné údaje.
Máte právo na informácie o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, ktorým sú sprístupnené, dobe spracúvania.
Máte právo vedieť, či nejaké právo bolo už realizované.
Predpokladom je tiež to, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópie osobných údajov.

Právo na opravu

Má právo žiadať o opravu nepresných osobných údajov. Niektoré údaje môžete opraviť aj vo svojom používateľskom profile.

Právo na výmaz

Pokiaľ neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje ďalej spracúvať, potom vami požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.

Právo na obmedzenie spracúvania

Prosím kontaktujte nás, pokiaľ máte za to, že údaje spracúvame nesprávne. Nech už ide o dôvody spracúvania alebo jeho rozsah.

Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracúvania

V prípade, že nás kontaktujete so žiadosťou, budeme vás informovať o výsledku. Niekedy sa môže stať, že nebudeme môcť vyhovieť (napr. e-mailová adresa, z ktorej ste nám napísali už nefunguje).

Právo na prenositelnosť

Vaše Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, na vašu žiadosť poskytneme inému prevádzkovateľovi.

Právo vzniesť námietku

Pokiaľ spracúvame vaše údaje na základe oprávneného záujmu (napr. zasielanie newsletteru Používateľom). Je na nás, aby sme náš oprávnený záujem preukázali. V prípade, že bude vaša námietka oprávnená, prestaneme spracúvanie Osobných údajov vykonávať.

Právo na odvolanie súhlasu

Pokiaľ ste zmenili názor, prosím, dajte nám vedieť. Spracúvanie týkajúce sa marketingového a obchodného účelu je možné odvolať kedykoľvek.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Nechcete, aby sa o vás rozhodovalo pomocou počítača? Rešpektujeme vaše právo, preto profilovanie nevykonávame. Vybavujeme Objednávky, a tak vaše Osobné údaje môžu byť spracúvané automatizovane.

 

5. ZÁVER

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov môžu byť zmenené iba písomne. O tom budete informovaní prostredníctvom našich Webových stránok.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našich Zásad spracúvania osobných údajov nás, prosím, kontaktujte na e-mail info@agatinsvet.sk.

Pokiaľ budete nespokojní, môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné odo dňa 1. 12. 2023.

Lucia je srdcom Agátinho sveta. Stojí na nej každodenné fungovanie spoločnosti ako celku a jej ďalší rozvoj. Energiu čerpá zo športu a zo spoločných chvíľ so svojou rodinou. A práve takéto radostné chvíle chce dopriať aj rodičom a deťom, ktorí sa pobavia nad hrou či tvorivou sadou z Agátinho sveta.